اکسید مس تک ظرفیتی

اکسید مس تک ظرفیتی
اکسید مس تک ظرفیتی چیست؟ اکسید مس (I) یا اکسید مس ترکیب معدنی با فرمول Cu2O است. این یکی از اکسیدهای اصلی مس است و دیگری اکسید مس (II) یا اکسید مس (CuO) است. اکسید مس یک جامد قرمز رنگ است و جزء برخی از رنگ های ضد رسوب است. این ترکیب بسته به اندازه ذرات می تواند زرد یا قرمز ظاهر شود. اکسید مس (I) به عنوان کانی قرمز …
ادامه مطلب
سبد خرید