روش تهیه اکسید آهن

روش تهیه اکسید آهن
نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با شیمی سطح مناسب با روش‌های مختلفی مانند فرآیندهای شیمیایی مرطوب، خشک یا تکنیک‌های میکروبیولوژیکی تهیه می‌شوند (شکل 1). در این زمینه مشغول هستند تا روشهای سنتز مناسب را انتخاب کنند. به طور خلاصه، نانوذرات آهن را می توان با سه روش زیر سنتز کرد: روشهای فیزیکی: اینها روشهای پیچیده ای هستند که از عدم توانایی در کنترل اندازه ذرات در محدوده نانومتری رنج می برند. …
ادامه مطلب
سبد خرید