موارد مصرف پودر آلومینیوم

موارد مصرف پودر آلومینیوم
موارد استفاده از پودر آلومینیوم از پودر آلومینیوم در تولید مجموعه ای از محصولات مانند صفحات خورشیدی ، لوسیون ضد آفتاب و بتن سبک استفاده می شود. این پودر همچنین کاربرد گسترده ای در تولید وسایل آتش بازی و مواد منفجره دارد. چشمگیرترین موارد استفاده از پودر آلومینیوم، استفاده از توانایی آن در تولید واکنش های کاهش اکسیداسیون گرمازا می باشد. این پودر را می توان با یک اکسید فلزی …
ادامه مطلب
سبد خرید