کاربرد سولفات روی در کود

کاربرد سولفات روی در کود
کاربرد سولفات روی در کود چیست؟ سولفات روی یکی از ترکیبات شیمیایی است که از آن برای تولید محصولات در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این پودر سفید رنگ با توجه به نوع کاربردی که دارد به مقدار مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد. از گرید صنعتی سولفات روی در کود برای ترکیبات شیمیایی و نمک های دریایی در تولید کود مورد استفاده قرار می گیرد. سولفات روی مواد …
ادامه مطلب
سبد خرید