گرافن چیست؟

گرافن یک نانوماده جدید است که از یک لایه اتم کربن در یک الگوی شبک های شش ضلعی تشکیل شده است. این الگو سبب ویژگی هایی مانند: استحکام، هدایت الکتریکی و گرمایی و سبکی می شود. در سال 2010 جایزه نوبل فیزیک به دلیل کار روی گرافن به محققان دانشگاه منچستر (آندره جیم و کنستانتین نووسلف) اعطا شد.گرافن در حوز ه های مختلفی مانند افزایش عملکرد حسگرهای فوتونی، سلول های خورشیدی، صفحات نمایش، کامپوزیت ها و مواد ساختمانی کاربرد دارد.

درinternational roadmap for semiconductors از گرافن و نانولوله کربن به عنوان مواد نوظهور تحقیقاتی یاد شده است که در حوز ه های اتصالات داخلی  برای گسترش لیتوگرافی و مواد بسته بندی و مونتاژ، اهمیت بالایی دارند. ویژگی های محیطی، سامت و ایمنی  گرافنمورد بررسی قرار گرفته است. این ماده به دلیل اینکه فقط در یک بعد در مقیاس نانو است، در مقایسه با سایر نانومواد کربنی دارای خطرات کمتری است. اما، تحقیقات اخیر نشان EHS می دهد که انواع جدید <a گرافندر شرایط خاص مشکلات تنفسی به وجود می آورد.

دانش پایه ای  گرافن در حال گسترش و به روز شدن است و تحقیقات قابل توجهی درباره این ماده و ویژگی هایش در حال انجام است. این تحقیقات شامل دو مکانیزم انتشار مقالات و پتنت است که نشان دهنده علاقه مندی به کشف و بهره برداری تجاری است. در این مقاله ما به دنبال بررسی رابطه بین این دو مکانیزم هستیم و قصد داریم ببینیم که  آنها درباره راهبردهای اولیه تجاری سازی و یادگیری به ما چه می گویند.


خرید پودر نانو آلومینا را می توانید از طریق سایت نانو مواد گستران پارس انجام دهید.

 

جستجو در مقالات عملی چاپ شده به وسیله ی شرکت ها   )دانشگاه ها و محققان آزمایشگاه های عمومی( نشان می دهد که این نهادها در جستجو و اکتساب دانش به منظور درک بهتر از فناوری های نوظهور فعالیت می کنند. همچنین جستجو در پتنت ها نشان می دهد که شرکت ها با هدف قرار دادن کاربردهای جدید، علاقه مند به بهره برداری از دانش به دست آمده از تحقیقات هستند. در بخش بعدی، مختصراً مقالات را مرور خواهیم کرد و رویکرد روش شناختی به کار برده شده در این مقاله را توضیح می دهیم.

در این مقاله یافته های توصیفی ارائه کردم، وضعیت کنونی و تکامل فعالیت های پتنت و انتشار مقالات شرکت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. این نتایج برای کشف الگوها و راهبردهای شرکت های اولیه فعال در  گرافن، فعالیت های کشورها، بخش ها و شرکت های پیشرو مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین مقالات و ثبت اختراع ها عواملی که بیانگر فعالیت های شرکت های پیشرو است ر ا نیز شناسایی می کند.

تولید و فروش گرافن

 

سبد خرید