تشخیص اکسید گرافن توسط سلول‌های اختصاصی سیستم ایمنی

یک پژوهش توسط محققان در موسسه Karolinska، دانشگاه منچستر و دانشگاه چالمز که در مجله CHEM منتشر شده نشان می‌دهد که سیستم ایمنی بدن ما اکسید گرافن را به شیوه ای مشابه پاتوژن‌ها کنترل می‌کند و راه را برای کاربرد بی خطر در علم پزشکی از این ماده دو بعدی فراهم می‌کند. 
گرافن نازک ترین ماده شناخته شده برای انسان است و یک میلیون بار نازک تر از موی انسان است. اکسید گرافن، به نوبه خود یک ماده نانو اتمی است که تنها از اتم های کربن و اکسیژن تشکیل شده است. اکسید گرافن در حال حاضر برای کاربردهای گوناگون از جمله تحویل دارو و سایر کاربردهای پزشکی استفاده می‌شود. با این حال مهم است که بدانیم چگونه این مواد با بدن ارتباط برقرار می‌کند.
در این پژوهش که توسط پرفسور بنگت فادل در موسسه پزشکی محیط زیست انجام شد نشان داده شد که نوتروفین‌ها، بیشترین نوع سلول‌های سفید خون هستند که در مبارزه با عفونت‌ها شرکت می‌کنند و در مواجه با اکسید گرافن تله‌های غیر سلولی نوتروفیل(NETs)  آزاد می‌کنند.NETs از شبکه‌های عنکبوتی از DNA ساخته شده با پروتین تشکیل شده اند که به نوتروفیل‌ها کمک می‌کند تا میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها را نابود کنند. محققان دریافتند که اکسید گرافن باعث تغییرات خاصی در ترکیب لیپیدی غشای سلولی نوتروفیل‌ها می‌شود که منجر به انتشار NETs می‌شود.
پژوهش حاضر، در موسسه کارولینسکا با همکاری پروفسور Kostas Kostarelos در موسسه ملی گرافن، دانشگاه منچستر، و مرکز ملی رسانایی توده تصویری در دانشگاه صنعتی چالمرز انجام شده است. پروژه فلگ شیپ گرافن دارای بیش از 150 شریک علمی و صنعتی و مجموع بودجه 1 بیلیون یورو است. از اهداف این پروژه  بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد گرافن و سایر مواد 2 بعدی برای توسعه  فناوری ها و کاربردهای جدید است. این پروژه توسط دانشگاه چالمرز حمایت شده است.
منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180126110139.htm

سبد خرید