مزیت نانو اکسید روی در خوراک دام و طیور

نقش اکسید روی در سیستم حیوانات به خوبی درک شده و سندسازی می‌شود.

اما اکسید روی در منابع سنتی کم‌تر در دسترس بدن قرار دارد و در نتیجه اغلب به محیط‌زیست دفع می‌شود که موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود. نانو اکسید روی به عنوان جانشین منبع طبیعی روی می‌تواند جایگزین خوبی در تغذیه دام‌ها باشد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از افزایش رشد، خاصیت ضد باکتری و ضد میکروبی، و بسیاری از اثرات سودمند دیگر هستند. این کار هم چنین به تمام اهداف منابع طبیعی روی و به همه عملکردهای فیزیولوژیکی کمک می‌کند. بنابراین، نانو اکسید روی مقدار کمتری در خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نتایج بهتری نسبت به منابع طبیعی روی داشته باشد و به طور غیر مستقیم از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری کند. مطالعات سمیت شناسی نتایج مختلفی را در مدل‌های حیوانات ارایه می‌دهد. بنابراین مطالعات جامع و سیستماتیک برای روشن کردن اثرات سمی، در هر دوز، تثبیت دوز و هم چنین برای فرآیندهای تولید اقتصادی توصیه می‌شود تا مسیر نانو اکسید روی را به نتایج منطقی بکشاند.

دانش نانو در دوران جوانی خود در زمینه مواد مغذی معدنی قرار دارد و کارهای بیشتر در آینده برای درک تاثیر مواد معدنی، محل جذب، مکانیسم جذب، توزیع پایه های مولکولی و نحوه عمل مورد نیاز است. مطالعات بیان ژنی نیز ممکن است به عنوان  خروجی نتایج مطالعات مختلف طراحی شود و می‌تواند با سطح بیان منابع مرسوم نانو در جهت شناخت اثربخشی آن مقایسه شود.

علاوه بر این، اثرات احتمالی سمیت هم در نشخوار کنندگان و هم غیر نشخوار کنندگان همراه با دوزهای سمی باید قبل از این که بتوانند در جیره مورد استفاده قرار گیرند، مورد مطالعه قرار گرفته شوند. علاوه بر این، تحقیقات باید برای پیدا کردن مقدار بهینه استفاده از نانو اکسید روی در جیره هدایت شوند تا بتوانند عملکرد و مزایای اقتصادی بهتری داشته باشد.

فروش نانو اکسید روی مورد استفاده در خوراک دام و طیور

شما میتوانید برای خرید نانو اکسید روی گرید خوراک دام و طیور با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید

سبد خرید