نانو مواد گستران پارس

حمایت مطالعات ارائه شده از استفاده نانو ذرات اکسید روی در کرم های ضد آفتاب

اکسید روی (ZnO) مدتهاست که به عنوان یک ماده مؤثر ضد آفتاب شناخته شده است. با این حال در سال‌های گذشته، به دلیل پتانسیل بالای سمیت و نیاز به احتیاط در کاربردهای مربوط به انسان، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب حاوی نانو ذرات اکسید روی ممنوع شد. بر اساس تحقیقات مهم صورت گرفته و همچنین بر اساس مشاهدات اولیه نشان داده شده است که نانو ذرات اولیه اکسید روی در داخل پوست انسان نفوذ نمی‌کنند و باعث ایجاد سمیت در پوست نخواهند شد. این تأیید می‌کند که مزایای شناخته شده استفاده از نانوذرات ZnO در کرم‌های ضد آفتاب به وضوح از خطرات درک شده بیشتر است. 
ایمنی نانو ذرات استفاده شده در کرم‌های ضد آفتاب در سال‌های اخیر یک موضوع بین المللی بسیار بحث برانگیز بوده است. در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات، دریافت اند که مقدار جذب نانو ذرات اکسید روی بر روی پوست حیوانات بیشتر از پوست انسان بوده است. برخی از گروه‌های مشاوره عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند که نفوذ لایه بالایی پوست توسط ضد آفتاب های حاوی نانوذرات ZnO می‌تواند به سلول‌های زنده موجود در اپیدرم دست پیدا کند و به آن‌ها آسیب بزند. یک خطر بالقوه این است که ممکن است این نگرانی منجر به رکود ناخواسته در استفاده از کرم‌های ضد آفتاب شود. 
یک بررسی ملی محافظت در برابر آفتاب در سال ۲۰۱۷ توسط شورای سرطان استرالیا نشان داد که تنها ۵۵ درصد از استرالیایی‌ها معتقدند که استفاده از ضد آفتاب هر روزه ایمن است که از مقدار ۶۱ درصد مربوط به نظر سنجی در سال ۲۰۱۴، ۶ درصد کاهش یافته است.
 محققان در استرالیا ایمنی استفاده مکرر از نانوذرات اکسید روی تجمع یافته برای پنج داوطلب انسانی (از ۲۰ تا ۳۰ سال) در طی پنج روز را مورد مطالعه قرار دادند. آنها نانوذرات ZnO معلق موجود در کرم ضد آفتاب تجاری را به مدت شش ساعت و روزانه به مدت پنج روز به پوست داوطلبان معلق درآوردند. آن‌ها با استفاده از توموگرافی چند فوتونی با میکروسکوپ تصویربرداری از طول عمر فلورسانس، نشان دادند که نانوذرات در داخل لایه‌های سطحی (لایه شاخی) و در شیار‌های پوست باقی می‌ماند. سرنوشت نانوذرات ZnO همچنین در پوست خارج شده انسانی در شرایط آزمایشگاهی مشخص شد. نانو ذرات اکسید روی باقی مانده در بدن به اپیدرم زنده نمی‌رسند و حتی پس از کاربردهای مکرر ساعتی یا روزانه که معمولاً برای ضد آفتاب ها استفاده می شود، هیچ سمیت سلولی مشاهده نشد.
همچنین یک مطالعه توسط رابرت و همکاران نشان داده است که ضد آفتاب‌های حاوی نانو ZnO می توانند به طور مکرر بر روی پوست با حداقل خطر هرگونه سمیت اعمال شوند. امیدواریم که این یافته‌ها به بهبود اعتماد مصرف کننده به این محصولات کمک کند و به نوبه خود منجر به محافظت بهتر در برابر آفتاب و کاهش نور ماوراء بنفش (که باعث پیری پوست و موارد سرطان می‌شود) گردد. 
این مطالعه پیام مهم بهداشت عمومی را تقویت می‌کند که مزایای شناخته شده از استفاده نانو ذرات اکسید روی در کرم‌های ضد آفتاب به طور واضح مهم تر از مشاهده خطرهای درک شده از استفاده کرم‌های ضد آفتاب نانو است که با شواهد علمی پشتیبانی نمی‌شوند.
 

سبد خرید