​لیست موجودی نمک های فلزی

​استات روی 
استات مس
سولفات روی تک آبه
سولفات روی هفت آبه
نیترات روی
نیترات مس
سولفات مس (کات کبود)
نیترات آهن
سولفات آهن هفت آبه
​​​​​​​

مشتریان عزیز شما میتوانید نمک های فلزی بالا را در دو گرید آزمایشگاهی و صنعتی خرید نمایید
برای اسعلام قیمت با شماره های شرکت تماس بگیرید

سبد خرید