شرکت نانو مواد گستران پارس به عنوان تنها شرکت دانش بنیان تولید کننده مواد گرافنی در کشور افتخار دارد تا به اساتید، دانجشجویان، پژوهشگران و صنعتگران کشور پیرامون مشاوره و تامین مواد گرافنی ارائه خدمت نماید.